Není nic horšího, než život v nejistotě

Nejspíš to teď zažíváte. Podezření, že vás partner/ka podvádí. Nedůvěra k zaměstnancům ve firmě. Pocit, že vás někdo sleduje. To vše vás postupně užírá do morku kostí a nenechává v klidu spát. Co takhle to konečně změnit? A jak to vlastně udělat?
Stačí málo. Jen oslovit detektivní agenturu SODES v Brně. Sjednáme si nezávaznou schůzku, vyslechneme vaše problémy a navrhneme postup řešení. A poté už se pustíme do práce. U prokazování nevěry či krádeží se úspěšnost naší práce blíží 100 %!
Poskytováním detektivních služeb a služeb soukromého detektiva se zabýváme už od roku 1997. Můžete nám věřit.

více informací

Soukromý detektiv -

Služby poskytované soukromými detektivy a soukromými bezpečnostními službami jejich zákazníkům jsou koncesovanou živností, jejíž obsahovou náplň stanoví nařízení vlády ČR č. 469/2000 Sb. v příloze 3 takto:

Soukromý detektiv poskytuje služby, které jsou služby spojené s hledáním majetku a osob, zajišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledávání protiprávních jednání ohrožující obchodní tajemství. Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob jsou služby spojené s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz, cenností či jiného majetku, ochrana osob a vymezených zájmů, zajišťování pořádku v místnostech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednavatele, vyhodnocování bezpečnostních situací a zpracování plánů ochrany, provozování centrálních pultů a ochrany. Soukromý detektiv musí být ve všech těchto oblastech dokonalý profesionál.

Podmínkou pro provozování této koncesované živnosti stanoví zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v příloze 3. Požadováno je středoškolské vzdělání zakončené maturitou a bezúhonnost všech zaměstnanců podle § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb. Orgánem státní správy, který se k žádosti o koncesi vyjadřuje je Ministerstvo vnitra ČR. Posuzování této žádosti zohledňuje ustanovení § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb., podle něhož stanoví též podmínky spolehlivosti pro možnost provozování některých koncesovaných živností.